начало Условия за ползване

Условия за ползване ПДФ Печат Е-мейл

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите условия регламентират отношенията между ЕЛКБ ЕООД и потребителите ползващи сайта и интернет магазина намиращи се на домейн  www.elektrakonsult.com и под домейните му www.shop.elektrakonsult.com, www.vik.elektrakonsult.com, www.roletky.elektrakonsult.com, www.registracia.elektrakonsult.com .

ВНИМАНИЕ! Прочетете внимателно тези условия преди да използвате този сайт, ако го използвате се счита, че приемате и сте съгласни с тях. Ако не приемате  условията, не използвайте този сайт.

„Ние” означава ЕЛКБ ЕООД регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.Камелия 35, ЕИК 201335256

“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.

“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.

“САЙТ” – означава уебсайта намиращ се на www.elektrakonsult.com

“ОНЛАЙН МАГАЗИН” – означава виртуалният магазин намиращ се на www.elektrakonsult.com предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

“ПОЛЗВАТЕЛ” –означава лице ползващо функционалностите на сайта.

“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП.

“ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД.

“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

“ОБЩИ УСЛОВИЯ”

означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение намиращи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Условия за използване на Сайта на www.elektrakonsult.com:

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че www.elektrakonsult.com не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. www.elektrakonsult.com само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

Регистрация:

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр.

Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока, като ЕЛКБ не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

Цени:

Цените на стоките, представени в сайта са в български лева с включени данъци и такси без цената на доставката, която е посочена отделно(с изключение на случаите когато е безплатна) и са валидни само и единствено към момента на публикуването им. ЕЛКБ си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време.

Поръчки:

Поръчки могат да направят регистрирани потребители, които са приели общите условия и са попълнили формуляра за поръчка.

Плащане на закупени стоки и услуги

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплати авансово на ЕЛКБ ЕООД, цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока.

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на ЕЛКБ ЕООД или на неговият представител извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в седемдневен период  от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки ЕЛКБ ЕООД се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги ЕЛКБ ЕООД автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на ЕЛКБ ЕООД, посочена във фактурата и едва след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки ЕЛКБ се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги ЕЛКБ автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

Защита на личните данни

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ЕЛКБ и/или упълномощени от дружеството трети лица за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели на ЕЛКБ, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от ЕЛКБ, както и целите на обработката и използването.

Договор

Договорът за продажба от разстояние между ЕЛКБ и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката от страна на ЕЛКБ.

Отказ от закупена стока и възстановяване на заплатената цена.

Потребителят има право по смисъла на ЗЗП да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 7 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида в който е доставена, ако е опакована - опаковката и не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана целостта на евентуални пломби и етикети целящи да установят разопаковането или употребата на стоката. Потребителят предварително писмено информира ЕЛКБ на email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , че се отказва от договора. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на ЕЛКБ, рискът от случайното и загубване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗП и при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, ЕЛКБ се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (в посочената от потребителя банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

Преглед на стоката. Рекламации.

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци,  липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София, бул. България № 7, телефон за връзка  0878-203-823.

Гаранционно обслужване

С всяка поръчка за стоки подлежащи на гаранционно обслужване ЕЛКБ ЕООД издава гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.

Гаранцията губи валидност:

1.  при изгубена гаранционна карта;

2.  при опит за ремонт от неоторизиран от ЕЛКБ сервиз;

3.  при повреди причинени от неправилна експлоатация;

4.  при нарушаване на физическата цялост на изделието, при химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.

Продуктите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. Задълженията на ЕЛКБ по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.

Други:

ЕЛКБ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

ЕЛКБ си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги, с промоции или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на ЕЛКБ за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неупълномощено лице.  Акаунтите на ползватели,  които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.  Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

Потребителят се съгласява с условията за ползване с натискане на всеки един линк или бутон намиращ се на сайта (с изключение на линка към общите условия) и се счита, че е запознат с условията, приема ги и се задължава да ги спазва.

 
Банер
 
Грешка: Failed to parse the Currency Converter XML document.
119.00 Lv

199.00 Lv